La Biblioteca negra [Páginas en negro]

2022-23
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid; Encuentro de editores Inclasificables – Biblioteca Pública de Salamanca; IVAM – Institut Valencià d’Arte Modern; La Caldera, Barcelona; La Mutant – Espai d’ arts vives, València; Espai Nyamnyam, Mirères – Girona.

32 pàg.
Castellà
Impressió amb tinta, per mitjà de segells de goma, sobre llibres*de papers i mides variables

*El llibres han estat donats per diverses persones i institucions a partir d’una convocatòria pública.

La biblioteca negra és un projecte de Gabriela Halac y Lluc Mayol que parteix de la idea d’entendre el llibre com un cos polític afectat per les mateixes violències i tensions que pateixen altres cossos en un sistema que produeix per sobre de les seves necessitats.
Amb aquest propòsit La biblioteca negra es troba en el procés de desenvolupar un complex projecte d’edició expandida que aborda aquesta qüestió des d’un entramat d’actuacions entre la recerca, la posada en escena, la formació i l’elaboració d’un objecte-cos bibliotecològic distribuït.

La biblioteca negra es conforma a partir de llibres, cossos, procedents de l’excedent. Els seus volums han estat fermentats per altres textos i es resisteixen a ésser llegits. Busquen asil, sostre, i pretenen okupar (sic.), infiltrar-se, en biblioteques públiques, privades o inclassificables. Són llibres compostats, cossos que conviden a la desescriptura per esdevenir altres llibres. Al costat de la despulla de les seves antigues necessitats i funcions, La biblioteca negra convida a un altre llegir i un altre escriure. Prové de llocs desconeguts, no per estranys sinó per difícils de determinar. Els noms dels autors no s’han acabat d’escriure, tampoc se sap si hi va haver editor o editorial o molts editors i moltes editorials, ni quants volums se’n van fer.

La biblioteca negra busca fractures als sistemes de catalogació, un lloc a les prestatgeries i als registres però, sobretot, també busca un altre sentit en l’ésser i fer llibres, en el paper del paper, en el poder d’encobrir de la tinta i en la capacitat d’afectar-nos amb aquests cossos.

Projecte editorial i escènic a càrrec de Gabriella Halac i Lluc Mayol

Música: Fran Pitt

Fotografías de las acciones editorials performatives que es presenten en aquesta web:
Aissa Santiso (Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid)
Alejandro Antoraz (Encuentro de editores inclasificables – Biblioteca Pública de Salamanca)
Miguel Lorenzo (IVAM – Institut Valencià de Art Modern)
Tristan Pérez-Martín (La Caldera, Barcelona)
NereaColl – BravaStudio (La Mutant – Espai d’arts vives )
Sebastià Masramon i Marisela López fierro (Espai Nyamnyam, Mirères – Girona)