Potes enlaire [a quatre potes]

2019
Idensitat. Estètiques transversals – Ecosistemes de l’Oci. Centre del Carme Cultura Comtemporània
Nyam nyam
València

32 pàgs.
148 x 210 mm
Enquadernació amb grapa
Impressió digital CMYK
Imprès sobre papers impresos de diversos projectes anteriors del centre cultural.
Intervenció amb dibuix manual

Potes a l’aire és la publicació sorgida de la jornada OCI ACI, i de la resta d’accions realitzades en el marc del projecte «A Quatre potes», el projecte realitzat pel col·lectiu Nyamnyam al Centre del Carme Cultura Contemporània de València de gener a març de 2019 en el marc del projecte Estètiques transversals – Ecosistemes de l’Oci (Idensitat). La publicació es va concebre en una trobada-berenar a la plaça del Carme on van participar algunes de les persones i col·lectius que van formar part de la xarxa d’aquest projecte i recull alguns dels elements i reflexions al voltant del paper d’una taula a l’espai públic.

L’edició final, el disseny, maquetació i impressió de la publicació es realitzaren, en les següents 24 hores de l’esdeveniment, integrament en les instal·lacions del Centre del Carme Cultura Contemporània.

A quatre potes és un projecte de nyamnyam que activa en el pla conceptual idees com l’artesania entesa d’una manera expandida, el gest com (micro)acció política, la retroalimentació que posa en circulació lògiques pròximes a l’ecologia, i l’exploració dels imaginaris socials com a aliment per al pensament i la pràctica contemporània. Aquest projecte es va activar per primera vegada a Barcelona en col·laboració amb TMDC i l’any 2016 al Museu d’Art Contemporani de Madison, després a la ciutat de València (on es va realitzar aquesta publicació) i ha pres definitivament el seu format escènic, estant en residència Duncan Dance Research Center d’Atenes, en el context de ZOOM IN!