Manual de resistència a l’adultisme en l’isntitut / Conjura anti-adultista a Altura [El llibre roig edicions]

2022
Resistències Artístiques: Processos Artístics a Entorns Educatius. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, CEFIRE artisticoexpressiu i Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació. / Avan/02 – Espais rurals de recerca contemporània – PEU (Programa d’Extensió Universitària)
Paiporta (València) / Altura (Castelló)

108 pàgs. + 28 pàgs
105 x 155 mm
Enquadernació rústica fresada / Enquadernació amb grapa / Faixa
Impressió digital, 1 tinta (negre)
Paper Printset Ahuesado, 80g / (portades) Cartulina Rotoform Roja 240g

Manual realitzat a l’I.E.S Andreu Alfaro de Paiporta (València) que recupera l’esperit del “Libro rojo del cole” (Søren Hansen y Jesper Jensen, 1968), una monografia crítica amb el sistema educatiu dirigida a adolescents que tractava temes tabú al sistema educatiu el 1968. És el primer volum temàtic editat del projecte editorial “El llibre roig edicions”.

L’objectiu del projecte era generar una experiència col·lectiva al centre educatiu recopilant les resistències quotidianes a l’adultocràcia que viu i experimenta l’alumnat generant així com a dispositiu final aquest “Manual de resistències” col·lectiu. Un manual fruit d’escoltar, debatre i actuar junt amb un grup de quasi quaranta alumnes de l’institut, de primer fins a quart d’ESO, que han participat de manera voluntària i a costa de perdre algunes classes. Els capítols corresponen a situacions reals d’adultisme que elles mateixes ens han explicat o que han arreplegat entre les seues companyes d’institut en diàleg amb el llibre roig original i el Manifest Antiadultista (Alexanthropos Alexgaias, 2017), escrit en llenguatge inclusiu pel seu autor quan tenia 17 anys.

El “Manual de resistència a l’adultisme en l’institut” es distribueix conjuntament amb la “Conjura anti-adultista” en Altura resultat del programa de residències AVAN/02. Espais rurals de recerca contemporània que ens va proposar posar en joc aquest manual en el context del municipi d’Altura, Castelló. Es va conformar un grup de huit adolescents que van acudir a aquesta conjura, dues sessions intensives on vam compartir apassionadament vivències i experiències relacionades amb l’adultisme analitzant el contingut del manual publicat. El resultat va generar un interessant relat situat i singular que queda transcrit a aquest llibret i en una exposició.

Fotografies de Micaela Maisa Montero i Massa Salvatge